Kontakt telefon: 011/2685-398
Adresa: Miloša Pocerca 13/3

Pravilnik o sanitarnim uslovima u kozmetičkom i frizerskom salonu

Dana 30. Januara zvanično je objavljen PRAVILNIK O POSEBNIM SANITARNIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNE OBJEKTI U KOJIMA SE PRUŽAJU USLUGE ODRŽAVANjA HIGIJENE, NEGE I ULEPŠAVANjA LICA I TELA (Sl. glasnik RS br. 8/19) osnovni tekst na snazi od 16/02/2019 , u primeni od 16/02/2019.

Pravilnik je praktično već stupio na snagu i u njemu će te videti da postoje brojne izmene o kojima smo već govorili. Ono za šta smo kao Udruženje uspeli da se izborimo sa našim timom pravnika je to da u sam pravilnik ne mogu ući bilo kakve zabrane obavljanja usluga već se samo mogu definisati uslovi u kojima možemo obavljati svoje usluge. Tako da je sporan deo koji se nalazi u Stručno metodološkom uputstvu o antiejdžingu u ovom pravilniku praktično izostao. U kozmetičkim salonima mogu se sprovoditi kozmetičke procedure i primenjivati aparati koji imaju potvrdu da su kozmetička sredstva.

Pravilnik donosi novine o načinu edukovanja kozmetičara. U članu 9 ovog pravilnika stoji:

Lica koja pružaju usluge u objektima stručno su osposobljena za rad i poseduju dokument formalnog obrazovanja ili sertifikat o neformalnom obrazovanju i završenoj obuci izdat od strane ustanove koja ima status javno priznati izvođač aktivnosti obrazovanja odraslih i završenu javno priznatu obuku.

Diplome, uverenja, javne isprave, licence i uputstvo za korišćenje aparata u objektima iz člana 1. ovog pravilnika izloženi su na vidnom mestu u objektu u kojem se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela. Vlasnici aparata obezbeđuju obuku zaposlenih za rad, što se potvrđuje odgovarajućom potvrdom ovlašćenog distributera. Potvrda o stečenom obrazovanju mora biti javno i vidno istaknuta.

Po prvi put pravilnik uvodi red u način korišćenja solarijuma. Zabranjeno je korišćenje solarijuma maloletnim licima, dok odrasli moraku potpisati pisani informisani pristanak. Definisani su i delovi u vezi zamene lampi i ko je odgovorno lice. Na solarijumu mora stojati natpis „UPOTREBA SOLARIJU MOŽE IZAZVATI RAK KOŽE „.

Sajt Ministarstva zdravlja je trenutno u izradi tako da tekst pravilnika možete jedino naći na sajtu http://www.overa.rs/pravilnik-o-opstim-sanitarnim-uslovima-koje-moraju-da-ispune-objekti-koji-podlezu-sanitarnom-nadzoru.html

Za sve informacije u vezi sa izmenama, obukama, prekvalifikaciji i sticanja validne kvalifikacije za rad možete nas kontaktirati na inbox@estetikpro.rs

Pravilnik o poseb. usl. .. održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela

Informisani pristanak korisnika solarijuma

 

 

Fajlovi za preuzimanje.

Beauty Eurasia 2019 Međunarodni sajam kozmetike

Beauty Eurasia 2019 – Međunarodni sajam kozmetike, kozmetičkih proizvoda i modne frizure

Bog i ljudi, priroda i umetnost ovde su zajedno, stvorivši tako savršeno mesto vredno svake posete”. Istanbul, nekada poznat kao glavni grad glavnih gradova, ima mnogo karakteristika koje ga čine jedinstvenim u svetu. To je jedini grad u svetu koji se prostire na dva kontinenta, i jedini koji je bio prestonica dve imperije, jedne za drugom – hrišćanske i islamske. Nekada prestonica Osmanske imperije, Istanbul je danas poslovni, istorijski i kulturni centar Turske.

Istanbul je domaćin i prestižnog međunarodnog sajma kozmetike BEAUTY EURASIA 2019. Na sajmu se mogu videti inovativni proizvodi iz oblasti kozmetike, farmacije, kao i veliki broj proizvoda koji su sastavni deo ove industriske grane, mašine za pakovanje, mašine za prizvodnju kozmetike, ambalaža kao i veliki broj kompanija koje se zanimavaju marketing uslugam u ovoj sveri. Na samom sajmu se organizuju različiti forumu gde izlagači mogi prezentovati najnovije proizvode iz oblasti kozmetike, farmacije i modne frizure.

PROGRAM PUTOVANJA AUTOBUSOM:

  1. dan (19.06.2019.) NOVI SAD – BEOGRAD…

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive na železničkoj stanici u 15:45 časova. Polazak iz Beograda sa parkinga centra Sava (savska strana) u 17:00 časova. Noćna vožnja za Istanbul preko Bugarske sa usputnim pauzama radi kraćeg odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

  1. dan (20.06.2019.) …ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim satima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada: staro gradsko jezgro gde se nalaze Hipodrom, Plava džamija, Aja Sofija i Palata Topkapi; bulevar Ataturk, džamija Sultana Veličanstvenog, džamija Mehmed paše Sokolovića, Misirli čaršija, železnička stanica Sirkedži (stanica Orijent ekspresa), prelazak preko Zlatnog roga  preko mosta Galata, trg Taksim, Dolmabahče palata… Prelazak na azijsku stranu Istanbula, preko mosta na Bosforu. Vožnja obalom Bosfora i povratak u evropski deo grada Smeštaj u hotel i odmor.  Slobodno popodne za individualne aktivnosti. Noćenje.

  1. dan (21.06.2019.) ISTANBUL

Doručak. SAJAMSKI PROGRAM. Pre podne fakultativni izlet autobusom i pešice: Aja Sofija, Plava Džamija, palata Topkapi. Obilazak Aja Sofije, crkve Sv. Mudrosti, jdenog od najmonumentalnijih hramova ikada izgrađenih na svetu nemerljive arhitektonske i umetničke vrednosti. Posvećena je Hristu, kao personifikaciji Božije mudrosti. Za vreme svog viševekovnog postojanja bila je crkva, džamija i muzej. Potom je planiran obilazak džamije sultana Ahmeta III, građene na mestu palate cara Konstantine, poznate u svetu pod nazivom Plava džamija zbog jedinstvene unutrašnje dekoracije – oko 20,000 keramičkih pločica sa motivom cveta lale u pedesetak varijanti. Džamija ima šest minareta. Poseta palati Topkapi sa nekoliko stotina prostorija, izgrađenoj na jednom od sedam istanbuslkih brežuljaka. Iz ove palate sa očaravajućim pogledom na Zlatni rog, Bosfor i Mramorno more, turski sultani su od 1465, godine gotovo četiri veka upravljali ogromnim Otomanskim carstvom. Topkapi je pretvoren u muzej sa bogatom kolekcijom nakita, oružja, odeće i porcelana. Slobodno popodne za individualne aktivnosti. Predlažemo posetu čuvenoj pijaci začina. Uveče postoji mogućnost organizovanog odlaska na tursko veče. Noćenje.

  1. dan (22.06.2019.) ISTANBUL

Doručak. SAJAMSKI PROGRAM. Pre podne, poludnevni faultativni izlet autobusom i brodom na obilazak Vaseljenske patrijaršije i krstarenje Bosforom. Poseta Carigradskj patrijaršiji čije se sedište nalazi u crkvi Sv. Đorđa na obali Zlatnog roga, u nekadašnjegm grčkom kvartu Fanar. Vožnaj autobusom do pristaništa i ukrcavanje na brod. Krstarenje Bosforskim moreuzom između azijskog i evropskog dela Istanbula. Slobodno popodne. Predlažemo individualni odlazak do čuvene Kapali čaršije, trgovačkog centra sa preko 5000 radnji. Noćenje.

  1. dan (23.06.2019.) ISTANBUL…

Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak do tržnog centra „Forum“ u sklopu kojeg se nalazi i najveci Akvarijum u Istanbulu (http://www.forumistanbul.com.tr/ ). Polazak iz Istanbula u 15,00 časova. Put za Srbiju.

Smeštaj u  ½ sobama ili 1/2+1 sobama Hotel Grand Hilarum 4*

http://www.hilariumhotel.com/

Nazivi hotela je info.karaktera, a biće poznat najkasnije  2 nedleje pre putovanja

179 eur

Doplata za 1/1 – 75 eur

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit Agricole banke na dan uplate

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

Prevoz udobnim turističkim autobusom, prema itinereru sa svim pripadajućim troškovima; Smeštaj u hotelu 4* u dvokrevetnim sobama ili u dvokrevetnim sa pomoćnim ležajem, na bazi 3 noćenja sa doručkom u Istanbulu; Obilasci prema programu; Nisu predviđene posete ni unutrašnji obilasci napomenutih građevina; Usluge pratioca grupe-vodiča iz agencije; Troškovi organizacije putovanja; Organizacija aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

Međunardono putno zdravstveno osiguranje (možete obezbediti u agenciji KOMPAS po ceni od 121 din po danu do 70 godina – preko 70 godina je 242 dinara), Ulaznica za sajam; Fakultataivni izleti (minimum 30 putnika za realizaciju putovanja); gradske takse koje se plaćaju na licu mesta u hotelu gde je to zakonski regulisano); Sve programom nepomenute usluge.

FAKULTATIVNI IZELTI:

Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata – 45 €

(cena uključuje ulaznice, obilazak u pratnji vodiča),

Vaseljenska patrijaršija i Krstarenje Bosforom – 20 €

(cena uključuje obilazak Patrijaršije, vožnju brodom i pratnju lokalnog vodiča),
Orijentalno veče ili Tursko veče – 30 €

NAČIN PLAĆANJA: prilikom prijave se plaća akontacija u iznosu 40% od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja. Postoji mogućnost plaćanja čekovima na dve rate od završetka putovanja, kao i platnim karticama Banke Intesa na 5 jednakih mesečnih rata bez kamate i uvećanja isključivo u agneciji Kompas u poslovnicama u Novom Sadu i Beogradu. Prilikom prijave putnici dostavljaju kopije prve strane pasoša.

Rok za prijavu: 15.05.2019.

NAPOMENE:

1) U slučaju promena na tržištu roba i usluga na monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenih putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije pet dana pre započinjanja putovanja.   2) Zbog aktuelnih dešavanja izazvanih pojavom „migrantske krize“ mogući su neočekivani problemi u realizaciji putovanja kao što su kašnjenja, zastoji, nužnost promene graničnog prelaza i zemlje tranzita na šta organizator putovanja ne može imati uticaja ili predvideti prilikom kreiranja programa. U tom smislu agencija KOMPAS zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi bezbedne i što kvalitetnije realizacije. Agencija zadržava pravo na otkaz aranžmana ili promene cene u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (kalkulativni minimum), najkasnije 5 dana pre početka putovanja.  3) Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – „tax free“, pa Vas molimo da to imate u vidu. 4) Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.

Organizator KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete, osiguravajuće kompanije „DDOR neživotno osiguranje“, Cenovinik broj 1

Aranžman je rađen na bazi minimum 45 platežnih putnika u autobusu

Za ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije KOMPAStourism&travel, koji su usaglašeni sa zakonom, obligacionim odnosima i Yuta standardima.           Novi Sad, 12.12.2018.

Konferencija i workshop beauty day

Konferencija će se odrzati u periodu od 10h do 13h.

Teme o kojima ce se govoriti su:

-obuke

-propisi

-podrska za započinjanje poslovanja.

Cilj je da učesnici dobiju potrebne informacije vezane za rad anti – age centara i kozmetičkih salona, vaznost obrazovanja i usavrsavanja, mogucnosti koriscenja programa za podrsku otpočinjanja samostalnog posla.

U popodnevnim satima biće organizovane stručne workshop radionice.
Prijave na broj telefona 066414070

Izmene vezane za sanitarni pregled

Драге колеге,

само да вам скренемо пажњу да је измењен протокол санитарног прегледа.
Санитарни прегледи су регулисани важећим законским прописима – Законом о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник РС број 15/2016) и Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва, (Сл. гласник РС број 3/2017.)

Read more

Zašto treba raditi kozmetičke tretmane?

Svako vreme nosi svoje trendove, ne samo u pogledu oblikovanja kose ili obrva već možemo sasvima sigurno reće u načinu života.  Pa tako i mi danas imamo veliku paletu instant tretmana koji se idealno uklapaju u naše užurbane živote sa velikim akcentom da nemamo dovoljno vremena, različiti serumi koji se ubrizgaju u letu sa brzim i efikasnim rezultatima je nešto što veliki broj žena i muškaraca obožava ali ima i onih koji ove tretmane ne vole ili ih se plaše.

Sve u svemu neću kritikovati ni jedne ni druge, izneću samo svoje mišljenje zbog čega treba negovati kožu klasičnim tretmanima u prijatnom ambijentu kozmetičlkih salona.

Read more

Obuka za kozmetičara – nov zakon

U duhu obeležavanja Sv. Save, kao školske slave i simbola učenja, evo jednog teksta koji je posvećen temi obrazovanja odraslih.

Poslednjih godina svesni smo da mnogi drže obuke za različite profile ne samo za kozmetičare, već i za pedikire, manikire, šminkere i tako dalje. Mnogi od njih imali su adekvatne uslove u pogledu opreme, stučnog kadra, kvaliteta obuke, ali su mnogi nudili obuke bez ikakvih akreditacija, stručnog usavršavanja itd.

Napokon je i ova oblast stigla na red da se uredi i da se donesu jasni propisi vezano za to ko i pod kojim uslovima može držati obuke, a da polaznici ovih obuka zaista budu osposobljeni za rad i da svoju stečenu kompetenciju za izvesnu oblast mogu upisati u radnu knjižicu.

Ovo je posebno važno za one koji su želeli da promene svoj posao ili su u nedostatku istog, rešenje našli u radu u kozmetičkom salonu tako što su posao započinjali depilacijom, nadogradnjom noktiju, masažom ili nekom drugom veštinom koju su savladavali samostalno ili na nekim obukama.

Read more