Kontakt telefon: 064/1926-149
Adresa: Miloša Pocerca 13/3, Beograd
Kozmetika

Nega kože biljnim matičnim ćelijama

Nega kože biljnim matičnim ćelijama

Poslednjih godina sve je popularnija upotreba sastojaka dobijenih iz biljnih, matičnih ćelija kao aktivnih sastojaka kozmetičkih proizvoda. Ovaj trend u kozmetici je verovatno prisutan zbog popularnosti i primene matičnih ćelija u medicini, gde se one koriste za regeneraciju tkiva pa i kože. Pozitivno dejstvo matičnih ćelija na regeneraciju i zaceljenje kože, motivisalo je naučnike da, unaprede tehnologiju biljnih matičnih ćelija. Prvobitno, biljke su korišćene zbog svog tehnološkog potencijala, ali su ubrzo otkrivene mogućnosti njihove primene za proizvodnju i dobijanje prirodnih ekstrakta i molekula.

Šta su matične ćelije?

Matične ćelije ljudi su nediferencirane ćelije koje karakteriše mogućnost samoobnavljanja i multipotentna diferencijacija. Samoobnavljanje matičnih ćelija je posledica deobe ćelija koja se odvija u mikrosredini u kojoj se matične ćelije nalaze. U koži je identifikovano dva tipa matičnih ćelija:
Epitelne, koje su lokalizovane u bazalnoj membrani epidermisa i ćelije kose lokalizovane u folikulu dlake. Epidermalne matične ćelije održavaju balans ćelija kože i utiču na regeneraciju oštećenog tkiva tokom povrede. Sa godinama, i pod uticajem UV zračenja, broj matičnih ćelija kože se smanjuje, kao i njihova sposobnost za obnavljanje tkiva kože (1).
Za razliku od ljudskih, biljne matične ćelije su totipotentne, što znači da svaka ćelija ima mogućnost da regeneriše novi organ (lišće, cvet, seme) ili čak i celu biljku. Pored toga, biljne matične ćelije mogu da se dediferenciraju i postanu matične ćelije. Sve matične ćelije, nezavisno od porekla (biljno, životinjsko ili ljudsko) sadrže specifičan epigenetski faktor čija je funkcija da održi kapacitet za samoobnovu matičnih ćelija (2).

Prva istraživanja biljnih matičnih ćelija

Rađena su u 18-veku, u Švajcarskoj, sa jedinstvenom vrstom jabuka. Ova vrsta jabuka, poznata je po svojoj izuzetnoj izdržljivosti tokom čuvanja (može ostati sveža i do četiri meseca nakon berbe, dok druge vrste jabuka već uveliko trule). Ovakvo svojstvo jabuke, da se samo-konzervišu, sugerisala je na njihovu izuzetnu dugovečnost i omogućila dalja istraživanja. Godine istraživanja potvrdile su, da matične ćelije ove vrste jabuka utiču na dugovečnost matičnih ćelija kože, odlažu starenje primarnih ćelija, bore se sa hronološkim starenjem, čuvaju mladalački izgled i vitalnost kože. U magazinu Vogue, otišli su toliko daleko, da ovu vrstu jabuka zovu “super jabuka” i predstavljaju je kao novi izvor mladosti (3).
Sami pokušaji, da se biljne ćelije kultivišu, počeli su početkom 20 veka, ali je tehnologija optimizovana tek četrdestih i šezdesetih godina prošlog veka. Neke od najpopularnijih, biljnih, matičnih ćelija, koje se danas koriste su: runolist, gardenia, morski komorač. Za ove biljke je utvrđeno da pružaju koži efikasnu zaštitu od fotooštećenja i oksidativnog stresa. Mnoge, od vodećih kompanija za proizvodnju kozmetike, sada lansiraju proizvode koristeći upravo tehnologiju biljnih matičnih ćelija, zbog sve većih zahteva tržišta za naprednim kozmetičkim proizvodima.

Tehnologija dobijanja matičnih ćelija

Zasniva se na izazivanju rane (oštećenja) na biljci, što uzrokuje dediferenciraju okolnih ćelija (vraćaju se u fazu matičnih ćelija) i formiranje zaštitnog tkiva rane koje ze naziva kalus (žulj). Kada rana zaraste, ove ćelije se mogu ponovo diferencirati i graditi novo tkivo. Drugim rečima one su pluripotentne. Ove ćelije izoluje proizvođač i kultiviše ih korišćenjem sistema bioreaktora, pod tačno utvrđenim fizičkim i hemijskim uslovima in vitro. Ovi uslovi su različiti za svaku biljku i tip tkiva. Sam proces se mora optimizovati od slučaja do slučaja (4).
Ćelijski zidovi ovih biljnih matičnih ćelija se zatim oštećuju homogenizacijom kako bi oslobodili svoj sadržaj bogat metabolitima, koji se zatim inkapsulira u liposome i raspršuje na prašak baziran na izomatu. Na ovaj način se dobija ekstrakt matičnih ćelija.
Kako biljne matične ćelije utiču na kožu?
Primenom biljnih matičnih biljnih ćelija u kozmetičkim preparatima može se uticati na smanjivanje znakova starenja kože i na samu regeneraciju ćelija. Epigenetski faktor ovih ćelija regeneriše humane matične ćelije kože i tako posredno utiče na regeneraciju kože. Takođe povećava rejuvenaciju kože održavajući i čuvajući same matične ćelije kože.
Jedan od novijih kozmetički aktivnih sastojaka se zasniva na matičnim ćelijama alpske ruže, Rhododendron ferrugineum. Prema navodima proizvođača, sposobnost biljke da preživi u teškim, alpskim, klimatskim uslovima, sa nametima snega tokom zime i vrućim suvim letima, privukla je pažnju istraživača i kompanija. Otkriveno je da ova biljka sadrži visok sadržaj polifenola i proteina dehidrina (5).
Dehidrin deluje kao sunđer koji apsorbuje i zadržava vodu oko ćelijske membrane i proteina. On omogućava biljci da se aklimatizuje na ledene uslove.
Kako proizvođač navodi, ekstrakt matičnih ćelija alpske ruže u in vitro ispitivanjima je doveo do povećanja sposobnosti formiranja kolonija matičnih ćelija kože, što sugeriše da može imati značajan uticaj na održanje njenih funkcija.
Ispitijući ovaj ekstrakt, proizvođač je izložio ne tretirane matične ćelije kože UV zračenju, što je značajno smanjilo njihovu sposobnost formiranja kolonija. Međutim, nakon tretmana ekstraktom matičnih ćelija alpske ruže, sposobnost formiranja kolonija matičnih ćelija kože, nakon izlaganja UV zračenju, bila je značajno viša u odnosu na rezultate netretirane i neizložene kontrole. Utvrđeno je i značajno smanjenje transepedermalnog gubitka vode nakon primene preparata sa ekstraktom alpske ruže (5).
Matične ćelije jedne vrste grožđa, GamayTenturier Freaux, poreklom iz Burgundije, sadrži značajno veću količinu antocijana (u kožici i samom plodu), zbog svog hemijskog sastava, pa može značajno da zaštiti kožu od štetnog dejstva UV zračenja. Naime, efikasnost u formiranju kolonija epidermalnih matičnih ćelija, stimulisana je za oko 50 % u prisustvu ekstrakta dobijenog iz matičnih ćelija grožđa (6,7).
Gavez je biljka koja je tradicionalno koristi zbog sbosobnosti obnavljanja i zaceljenja tkiva. Ovom, inovativnom tehnologijom biljnih matičnih ćelija, značajno je uvećana regenerativna moć epidermalnih matičnih ćelija i njihova sposobnost da grade novo tkivo. Smatra se da matične ćelije gaveza utiču na izgradnju gušćeg epidermisa (do 88%) što dovodi do vitalnije kože sa poboljšanim barijernim funkcijama (8).
Očigledno je da budućnost kozmetičkih proizvoda leži upravo u tehnologiji biljnih matičnih ćelija. Daljim razvijanjem ove tehnologije, u cilju dobijanja većih količina aktivnih sastojaka, kada za tim postoji potreba, neće postojati ograničenje u korišćenju biljnih ekstrakta u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.

Literatura:
1. Martino S, D’Angelo F, Armentano I, Kenny J M, Orlacchio A. Stem cell-biomaterial interactions for regenerative medicine. Biotechnology Advances. 2012:30(338-351)
2. Singh M B i Bhalla P. Plant stem cells carve their own niche. TRENDS in Plant Science. 2006;11(5): 241-246
3. McDougall A. Plant stem cell technology tipped to take off. http://www.cosmeticsdesign-europe.com/content/view/print/759020, 2013
4. Dell’Acqua G. Plant Cell Technology. Cosmetics & Toiletries magazine.2013; 128(10):720-723
5. Bird K. Plant stem cells help maintain skin barrier function says Mibelle. http://www.cosmeticsdesign-europe.com/content/view/print/30061, 2010
6. Bird K. Skin care ingredient uses protective power of grape stem cells.
http://www.cosmeticsdesign-europe.com/content/view/print/263853, 2009

7. Spatafora C, Barbagallo E, Amico V, Tringali C. Grape stems from Sicilian Vitis vinifera cultivars as a source of polyphenol-enriched fractions with enhanced antioxidant activity. LWT – Food Science and Technology. 2013; 54 (542-548)
8. PhytoCellTec™ Symphytum. Speed up your skin renewal through stem cell activation. Mibelle biochemistry group. Dec. 2013

Previous ArticleNext Article
Urednik časopisa EstetikPro. Nastavnik predmeta Farmakognozija i Kozmetologija u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi. Diplomirani farmaceut specijalista kozmetologije.