Kontakt telefon: 064/1926-149
Adresa: Miloša Pocerca 13/3, Beograd
Zanimljivosti

Obuka za kozmetičara – nov zakon

U duhu obeležavanja Sv. Save, kao školske slave i simbola učenja, evo jednog teksta koji je posvećen temi obrazovanja odraslih.

Poslednjih godina svesni smo da mnogi drže obuke za različite profile ne samo za kozmetičare, već i za pedikire, manikire, šminkere i tako dalje. Mnogi od njih imali su adekvatne uslove u pogledu opreme, stučnog kadra, kvaliteta obuke, ali su mnogi nudili obuke bez ikakvih akreditacija, stručnog usavršavanja itd.

Napokon je i ova oblast stigla na red da se uredi i da se donesu jasni propisi vezano za to ko i pod kojim uslovima može držati obuke, a da polaznici ovih obuka zaista budu osposobljeni za rad i da svoju stečenu kompetenciju za izvesnu oblast mogu upisati u radnu knjižicu.

Ovo je posebno važno za one koji su želeli da promene svoj posao ili su u nedostatku istog, rešenje našli u radu u kozmetičkom salonu tako što su posao započinjali depilacijom, nadogradnjom noktiju, masažom ili nekom drugom veštinom koju su savladavali samostalno ili na nekim obukama.

Svi oni koji rade u salonu a nemaju adekvatnu stručnu školu i zvanje kozmetički tehničar, maser, manikir – pedikir, frizer, fizioterapeut moraće da završe obuku koja je javno priznata i koja će se uneti u njihovu radnu knjižicu i na taj način će steći pravo da rade u salonu.

U skladu sa zakonom o obazovanju odraslih Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br.89/2015 od 27.10.2015.godine, a stupio je na snagu 4.11.2015. god.

Takođe, doneti su i Pravilnici koji određuju način vođenja evidencije, o izgledu javnih isprava, i svemu što je neophodno za izdavanje potvrde o završenoj obuci..

Ovim uredbama uređuju se uslovi koje ustanove koje žele da pružaju obuke moraju da ispune. Cilj je da se poboljša kvalitet obuka, da se tokom obuke polaznik osposobi za rad i da stekne kompetencije koje će mu omogućiti da se zaposli ili pokrene sopstveni biznisa, i da mu naravno obuka bude priznata. Završavanjem različitih obuka postepeno će sticati različite kompetencije i širiti svoj opseg posla.

Ustanove koje žele da organizuju ovakvu vrstu obuka moraju predati zahtev ministarstvu kako bi dobile status Javno priznatog organizatora aktivnosti odraslih (JPOA). Da bi neko dobio status JPOA mora dobiti odobrenje za program. Inspekcija Ministarstva prosvete mora da da odobrenje u pogledu prostora i opreme, kao i kadra koji mora imati adekvatnu stručnu spremu ali i dodatne kvalifikacije za rad sa odraslima. Ako ustanova ispuni sve uslove i dobije status JPOA ovaj status obnavlja na svakih 5 godina a u toku rada biva kontrolisana od strane inspekcija Ministarstva prosvete.

Podaci, o polaznicima obuka kao i o polaganju ispita, unose se u posebnu bazu podataka koju izrađuje Ministarstvo prosvete, tako da ukoliko se i neka ustanova koja je vršila obuke zatvori ili polaznici izgube svoja dokumenta ipak ovi podaci budu sačuvani kako bi se mogla izdati nova dokumenta.

Mada je ovo samo jedan korak koji neće rešiti sve problem koji danas postoje u oblasti rada kozmetičkih salona ipak daje nadu da će nešto krenuti na bolje.

Svi oni koji su hteli da upišu neku obuku a nemaju završenu srednju stručnu školu najbolje je da sačekaju a zatim upišu i završe Javno priznatu obuku koja će im omogućiti rad u salonu.

Udruženje za sada ima imformaciju da je tek otpočela predaja projekata i da još uvek niko nije dobio ovu dozvolu vezano za kozmetiku, šminku, manikir, pedikir i dr. Takođe ćemo vas informisati o svim obukama koje dobiju ovaj status a u sledećem br. časopisa EstetikPro http://estetikpro.rs/casopis/ objavićemo intervju sa Gojkom Banović rukovodiocem Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Oni koji se ineresuju za protoкol dobijanja Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih dodatne informacije mogu naći na sledećim linkovima:

http://www.zuov.gov.rs/obrazovanje-odraslih/

http://www.andragog.org/

 

 

Previous ArticleNext Article