Kontakt telefon: 011/2685-398
Adresa: Miloša Pocerca 13/3
Medicina

Parapsorijaza

Dr. Svetlana Grubor 3

  Piše: dr. spec. Svetlana Grubor
  Kabinet za dermatovenerologiju
  KBC Zemun, Beograd

PARAPSORIASIS

Parapsoriasis obuhvata grupu oboljenja koja klinički nalikuju psorijazi, ali imaju potpuno drugačiji tok, prognozu i lečenje. Poznato je da ova oboljenja nisu ni u kakvom odnosu sa psorijazom, kao i da se u ovoj grupi razlikuje nekoliko entiteta.
Prvi opisi oboljenja sličnog psorijazi, hroničnog toka potiču iz poslednje decnije XIX veka od strane Unna , a potom i Brocqa. Tokom nekoliko decenija korišćeni su različiti nazivi za opisivanje kliničkih karakteristika oboljenja iz ove grupe. Tek od sedamdesetih godina XX veka prihvaćena je podela na parapsorijaze malih plakova- benigne ili abortivni limfomi i parapsorijaze velikih plakova –prelimfomi ili stadijum mycosis fungoides- limfomi kože.
Oboljevaju osobe svih rasa, najčešće mlađe, odrasle osobe, dok od parapsorijaze malih plakova muskarci oboljevaju tri puta češće od žena.


Etiologija i patogeneza parapsorijaze malih plakova su nepoznate, ali su nađeni znaci klonske proliferacije T-limfocita CD 4+ i CD 8+. Kod nekih bolesnika postoji monoklonska proliferacija, ali ovi klonovi nikada ne napuštaju kožu.
Kliničke manifestacije u početku bolesti predstavljaju jedan ili nekoliko eritematoznih ili smeđih plakova malog promera 2-5 cm, sa pitirijaziformnom skvamom, lokalizovanih na bočnim stranama trupa i unutrašnjim stranama ekstremiteta, češće gornjih. Prisutan je umeren pruritus. Bolest se može razvijati godinama, ili decenijama, uz postepeno povećanje broja parapsorijaznih plakova. Tok je benigan, bez razvoja kutanog limfoma. Neophodan je histopatološki pregled isečka tipične kožne promene, kako bi se isključila psoriasis vulgaris i potom precizno diferencirala od parapsorijaze velikih plakova, koja može u početnom stadijumu mycosis fungoides ličiti na benigno oboljenje malih plakova.
Histopatološki pregled bioptirane kože pokazuje akantozu, parakeratozu i ograničenu spongiozu u epidermu, sa umerenim perivaskularnim limfohistiocitnim infiltratom u gornjim slojevima derma. Nisu nađene Sezary ćelije.
Prognoza bolesti je dobra, uz znatno poboljšanje i povlačenje kožnih promena tokom letnjih meseci pri izlaganju sunčevoj svetlosti .
Shodno dobijenim rezultatima i postavljenoj dijagnozi parapsorijaze malih plakova, lečenje se sprovodi lokalnim emolijentim prepratima- kupkama i kremom sa ekstraktom zobi Rhealba, a tokom letnjih meseci savetuje se izlaganje sunčevoj svetlosti u periodu do 11 h sati pre podne i od 17 h posle podne, uz upotrebu SPF (sun protective factor) 30 -50 krema svakodnevno u periodu od maja do oktobra meseca.
Neophodno je da svaki pacijent sa suspektnom psorijazom bude upućen dermatologu, a potom biopsijom kože potvrditi dijagnozu ili otkriti parapsorijazu. Sprovodi se redovno praćenje bolesnika jednom godišnje i ponavljanje biopsije kože, ukoliko je potrebno, kako bi se sprečio razvoj kutanog limfoma, što se dešava vrlo retko. Trenutno ne postoje precizni klinički ili laboratorijski kriterijumi za predviđanje toka bolesti, ali najveći broj pacijenata sa parapsorijazom malih plakova nikad ne progredira u stadijum mycosis fungoides.
LITERATURA

1. Lewin J, Latkowski JA. Digitate dermatosis (small plaque parapsoriasis ). Dermatol. Online J 2012 Dec 15,18(12):3.
2. Belousova IE, Vanecek T, Smtsov AV, Michal M, Kazakov DV. A patient with clinicopathologic features of small plaque parapsoriasis presenting later with plaque stage mycosis fungoides. Am Acad Dermatol 2008 Sep;59(3):474-82
3.Braun-Falco O, Plewig G, Wolff H. H, Winkelmann R.K. Dermatology. Berlin Heidelberg :Springer-Verlag 1991.pp 441-443
4. Karadaglic Dj. Dermatologija.Vojnoizdavacki zavod Beograd 2000. pp 966-972
5. Harrison’s principles of internal medicine 18th edition . Mc Graw Hill Medical 2012.pp 405-407
6. Hunter J.A.A, Savin J.A, Dahl M.V. Clinical dermatology. Oxford:Blackwell Science 2002. pp 67-69
7. Sarveswari KN, Yesudian P. The conundrum of parapsoriasis versus patch satge of mycosis fungoides. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2009 May-June;75(3):229-35

Previous ArticleNext Article
Urednik časopisa EstetikPro. Nastavnik predmeta Farmakognozija i Kozmetologija u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi. Diplomirani farmaceut specijalista kozmetologije.