Kontakt telefon: 011/2685-398
Adresa: Miloša Pocerca 13/3

Članstvo u udruženju je dobrovoljno. Postoje dva oblika članstva.

  • Član
  • Počasni član

Član može biti svako lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja i podnese pismenu prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakonski satupnik.

Počasni član Udruženja može biti zdravstveni radnik koji prihvata ciljeve i Statut Udruženja, i koji podnese popunjenu pristupnicu upravnom odboru Udruženja.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, neredovnog plaćanja članarine (duže od 12 meseci), nepoštovanja odredaba Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornosti članova

Član Udruženja ima pravo da:

  1. Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u organizaciji i ostvarivanju ciljeva Udruženja.
  2. Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja.
  3. Bira i bude biran u organe Udruženja.
  4. Bude blagovremeno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

  1. Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva udruženja
  2. Učestvuje u skladu sa interesovanjem u aktivnostima Udruženja
  3. Plaća članarinu
  4. Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Počasni član Udruženja nema pravo da bira i da bude izabran u organe Udruženja.