Funkcionalna hrana i lekovito bilje

Funkcionalna hrana i lekovito bilje

Autori: Aleksandra Mišan, Ivana Arsić, Sofija Đorđević, Vanja Tadić, Đorđe Psodorov

Monografija koju je izdao Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, a napisali je naši eminentni doktori nauka. Razvoj nove grupe prehrambenih proizvoda, koji označavamo kao funkcionalna hrana, otvara mogućnost za još širom upotrebom biljnih sirovina u prehrambenim proizvodima u kojima lekovito bilje ispoljava određeni pozitivni uticaj na zdravlje potrošača. S obzirom da zdrava hrana postaje sve popularnija, u ovoj knjizi možete pronaći veoma korisne podatke o samoj zakonskoj regulativi koja definiše funkcionalnu hranu, načine primene i dobijanja biljnih ekstrakata kao i efekte koje određene biljne ispoljavaju, i na koji način način ih možete koristiti u ishrani. Za nutricioniste i sve one koji žele da se hrane i žive zdravo.

Cena: 1400 din