Kozmetički tehničar

Kozmetički tehničar

Kozmetoterapeut (kozmetički tehničar) je četvorogodišnje zanimanje čiju kvalifikaciju možete steći kroz redovno školovanje ili putem prekvalifikacije i dokvalifikacije. U proces dokvalifikacije ili prekvalifikacije možete krenuti u bilo kom trenutku, ukoliko želite da steknete kvalifikacije kozmetoterapeuta i pravo na rad u kozmetološkim centrima, kozmetičkim salonima, spa i wellnes centrima.

Kozmetoterapeut (kozmetički tehničar) se osposobljava da samostalno sprovodi kozmetoterapijske, estetske i dekorativne tretmane lica, tela, ruku i stopala. Pod ovim se podrazumevaju različiti oblici aparaturne i manuelne masaže, krio procedure, termoterapijske procedure, hidroprocedure, aromaterapijske procedure, elektroterapija, fototerapija, a sve sa ciljem adekvatnog zbrinjavanja estetskih problema zavisno od stanja i tipa kože, sprečavanje preranog starenja kože kao i odlaganje samog procesa.

Udruženje je ostvarilo saradnju sa školom za medicinu i estetiku (Srednjoškolski obrazovni centar www.skolest.com) , naš kozmetološki centar postao je nastavna baza za realizaciju praktičnih vežbi iz stručnih predmeta.

Ova privatna medicinska škola osnovana je 2004. god i Verifikovani su rešenjima Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije broj 022-05-291/2003-03 od 16.09.2004. godine, zatim broj 022-05-291/2003-03 od 21.01.2005. godine, i Rešenjem Ministarstva prosvete i nauke broj 022-05-00291/2003-03 od 23.12.2011. godine. Škola ispunjava sve Zakonom propisane uslove za rad.

Ukoliko ste završili trogodišnju ili četvorogodišnju školu drugog obrazovnog profila možete otpočeti sa prekvalifikacijom tako što se polaže razlika predmeta za svaku školsku godinu. Na kraju se polaže stručna matura i stiče se zvanje kozmetoterapeut. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na br 066414070 ili putem maila milica@estetikpro.rs .