Savremena Ajurveda

Savremena Ajurveda

Autori: Hari Šarma, dr. 

Kristofer Klark

Priredila: Prim. dr.Verica Lela Ilić

„Savremana Ajurveda“  predstavlja pouzdan medicinski vodič u beskrajno područje Ajurvede, za lekare i zdravstvene stručnjake zainteresovane da upoznaju najstariji medicinski sistem na svetu.
Organizovan u 13 poglavlja, ovaj jedinstveni priručnik pruža puno razumevanje ključnih ajurvedskih principa, uključujući ajurvedsku fiziologiju i anatomiju, patogenezu i dijagnozu, ishranu i varenje, ritmove prirode, pančakarmu (terapije pročišćavanja), kao i primene Ajurvede u različitim područjima kao što su pedijatrija, ginekologija i dr.

Cena: 1200 din