Categories
Obaveštenja

Obrazovanje – sticanje kvalifikacije za rad u kozmetičkom salonu i centrima lepote

Ovih dana i dalje se priča i raspravlja oko rada kozmetičkih salona i anti – age centara, o novom zakonu i propisima, edukacijama, usavršavanju. U stvari, to su sve neki propisi koje smo mi možda vremenom zanemarili ili smo ih ignorisali sa jedne strane a sa druge oblast anti aginga se toliko razvija da se i nametnula potreba za regulisanjem ovog područja.

Ovog puta osvrnuću se na temu obrazovanja tj na osposobljenost osoba koje pružaju usluge u centrima lepote. Namerno koristim termin centri lepote jer to mogu biti kozmetički saloni, wellnes i spa centri, kozmetološki centi i ordinacije, anti age ordinacije, specijalističke estetske ordinacije i td.

Pa ajde malo da pojasnimo stvari, kozmetički salon, wellnes i spa centre, beauty salone… može da otvori svako ali usluge ne može da pruža svako. Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje delatnosti pružanja higijenskih usluga, kao i načinu sprečavanja i prenošenja zaraznih bolesti Sl. glasnik RS br 40/17 u primeni od 05.05.2017.

Član 10. kaže da lica zapošljena u objektu za pružanje higijenskih usluga moraju da poseduju diplomu o stečenom obrazovnom profilu ili sertifikat stručne osposobljenosti za obavljanje određene higijenske usluge (kozmetičar, manikir, pedikir,…).

Da bi pojedinci shvatili obaveznost sticanja stručne kvalifikacije takođe se u novom pravilniku o sanitarnim uslovima sa početka 2019. god naglašava stavka obrazovanja:

Lica koja pružaju usluge u objektima stručno su osposobljena za rad i poseduju dokument formalnog obrazovanja ili sertifikat o neformalnom obrazovanju i završenoj obuci izdat od strane ustanove koja ima status javno priznati izvođač aktivnosti obrazovanja odraslih i završenu javno priznatu obuku.

Sa druge strane ordinacije mogu da otvore i u njima rade samo zdravstveni radnici koji su završili medicinski fakultet, srednje ili strukovne medicinske škole. Ova lica ukoliko se opredele za rad u medicinskim organizacijama u obavezi su da polože državni ispit, steknu i održavaju licencu za rad u medicinskim ustanovama.

Koji vid obrazovanja ćete izabrati naravno da zavisi i od vašeg životnog doba, interesovanja ali i ciljeva tj koje procedure i šta želite da radite i čime da se bavite.

Srednje stručno obrazovanje u našoj zemlji dosta je napredovalo i modernizovalo nastavu, još od davne 1973. godine kozmetički tehničari se obrazuju u medicinskim školama u trajanju od 4 godine. Još u prošlom veku javila se potreba da se kozmetički tehničari moraju obrazovati i napustiti zanatsko učenje. Međutim još od tada traje borba stručnog kadra da kozmetika nije mackalica već podrazumeva ozbiljan i odgovoran posao koji ukoliko se stručno ne obavlja može ugroziti zdravlje klijenata. Pored smera za kozmetičke tehničare u srednjim medicinskim i stručnim školama se obrazuju i drugi profili koji rade u kozmetičkim salonima a to su: fizioterapeut u trajanju od 4 godine, maser/maserka u trajanju od 3 godine, pedikir i manikir 3 godine, scenski masker u tajanju od 4 godine.

Ovi profili spadaju u srednje stučno formalno obrazovanje koje se odvija u državnim i privatnim školama koje imaju dozvolu za rad od strane Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ministarstvo prosvete Republike Srbije omogućilo je i odraslima ma koliko godina da imaju, da budu deo sistema obrazovanja i da tokom celog života mogu sticati kompetencije i kvalifikacije za rad i lični i profesionalni razvoj. Obrazovanje odraslih može biti formalno i neformalno. Formalni put podrazumeva put kroz obrazovni sisteputem prekvalifikacije ili dokvalifikacije. Evo primera:

Ukoliko ste već završili neku srednju školu a želite da steknete npr kvalifikaciju kozmetički tehničar neophodno je da uradite prekvalifikaciju. Prekvalifikacija podrazumeva da se javite školi koja ima ovaj profil, na uvid nosite svoja svedočanstva iz srednje škole koju ste završili. Tom prilikom vam se priznaju svi ispiti tj predmeti koje ste odslušali tokom svog obrazovanja npr srpski jezik, strani jezik, matematika tj svi predmeti koji se poklapaju sa nastavnim planom kozmetičkog tehničara. Zatim se utvrđuje razlika predmeta i vi pristupate pripremi i polaganju svakog ispita tj predmeta koji imaju kozmetički tehničari a vi ih niste slušali tokom svog školovanja kao što su stručni predmeti: anatomija, kozmetologija, fiziologija sa patologijom, dermatologija, estetska nega, estetska hirurgija, prva pomoć itd. Zavisno od broja ispita koje trebate da položite zavisi cena školarine kao i sam period koji je potreban da se ispiti pripreme i polože tj dužina školovanja. Dužina školovanja u mnogome zavisi od samog polaznika tj od njegovog angažovanja i od dinamike polaganja ispita.

Druga mogućnost koja bi trebala da skrati period školovanja odraslih ali im omogući da se konkterno obrazuju samo za oblast koja ih interesuje jeste obuka koju organizuju Javno priznati organizatori aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) . Ustanove koje nude vid ovog obrazovanja imaju statut Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja koje im je odobrilo Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja. Što znači da imaju odgovarajuće programe, odgovarajuće predavače koji su stručnjaci u svojoj oblasti ali su prošli i obuku na Filozofskom fakultetu na katedri za andragogiju kako bi se obučili za rad u nastavi sa odraslima. Takođe ove organizacije ispunjavaju i uslove u pogledu opreme i uređenosti prostora sa ograničenjem broja polaznika u grupama. Spisak JPOA organizacija kao i obuka koji oni pružaju možete videti na sajtu http://www.mpn.gov.rs/obrazovanje-odraslih/

E sad se postavlja pitanje koja su to validna uverenja, naravno da to podrazumeva akreditovane škole i obuke na teritoriji Srbije. Ova uverenja štampa prosvetni pregled i slična su svedočanstvima srednjih škola. Zbog posebnog sporazuma koji imamo sa Republikom Crnom Gorom i Republikom Srpskom važe i na njihovim teritorijama jer su zvanični dokumenti.

Kada osoba stekne zvaničnu kvalifikaciju ona zatim može da se dalje usavršava i pohađa bilo koje obuke koje organizuju različiti uvoznici i proizvođači aparata i preparata. Na taj način se osposobljavate za rad sa određenimbrendom, preparatom ili aparatom ali ne stičete zvaničnu kvalifikaciju.

Za sva pitanja vezano za obrazovanje i obuke ukoliko imate dileme možete se obratiti Udruženju EstetikPro na br 0641926149 ili putem maila
milica@estetikpro.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *